Dalga enerjisi gelgitlerin ve okyanus dalgalarının peşinde

Su tarih boyunca her zaman faydalanılan bir enerji kaynağı olmuştur. Bu yazımızda yenilenebilir enerji kaynakları arasında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan dalga enerjisi üzerinde duracağız. Okyanuslarda oluşan dalgalardan ve gelgit akıntılarından enerji elde edilmesine dayanan yöntem yakın gelecekte popülaritesini arttıracağa benziyor.

Yüzyıllardır kullanılagelen bir yöntem olan sudan enerji elde etmek günümüzde daha çok hidroelektrik enerjisi alanında yapılan çalışmalarla ön plana çıkıyor. Hidroelektrik enerjisi suyun akış gücünden yararlanılarak enerji elde edilmesine dayanıyor. Dalga enerjisi olarak anılan yöntem ise denizlerde ve okyanuslarda oluşan dalgalardan enerji elde etme yöntemi, tabi gelgit akıntıları da bu yöntem için oldukça önemli. dalga enerjisi ve okyanus dalgalarıDalgalardan enerji elde etmek için rüzgar tribünlerine benzetebileceğimiz tribünler yapılıyor, bu tribünler suyun altında çalışmaya elverişli olarak tasarlanmakta. Denizlerde ve okyanuslarda dalgaların yoğun olduğu bölgeler vardır, bu bölgeler dalga enerjisi için biçilmiş kaftandır çünkü dalga büyüklüğü ve dalganın hızı ne kadar yüksekse elde edilen enerjide o kadar fazla olacak demektir. Uygun bir bölge bulunduktan sonra dalganın en büyük hızla geldiği yer denizin için tespit ediliyor bu yerler genelde kıyılara yakın yerlerdir, bölge tespit edildikten sonra denizin içine özel üretilmiş dalga enerjisi tribünleri yerleştiriliyor böylece dalga her geldiğinde tribünlere çarparak dönmesini sağlıyor, dönen tribünlerde enerji üretiyor. Çalışma prensibi oldukça kolay olan dalga enerjisi hem temiz hem de zararsız bir enerji kaynağı olarak göz çarpmakta. Devamını Oku…

Güneş enerjisinde yeni yöntemler, pazar büyümeye devam ediyor

Yenilenebilir enerji denilince akla ilk gelen hep güneş enerjisi olur. Bu yazımızda gözbebeğimiz diyebileceğimiz güneş enerjisi için geliştirilen yeni fikirleri ve teknolojileri anlatacağız, ayrıca pazarın büyüme hızına dair veriler sunacağız.

güneşten enerji elde etmekGüneş enerjisi özellikle 2000’li yıllarla yükselişe geçmiş olsa da en büyük patlamasını son 5 sene içinde gerçekleştirdi, mesela son 5 yıl içinde abd de güneş enerjisi yatırımları devasa ölçüde arttı, bunun sonucunda %600’leri geçkin bir pazar büyümesi gerçekleşti. Önümüzde ki yıllarda bu sürecin hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Güneş enerjisine yapılan yatırımlar sadece enerji üretimine yönelik değil elbette, daha verimli bir şekilde daha ucuza üretim gerçekleştirebilmek için bu konuda araştırma geliştirme çalışmalarına da hız verilmiş durumda. Yapılan araştırmalar sonucu farklı fikirler Devamını Oku…

Çöpleri enerjiye çevirmek, Atık madde enerjisi

Hızlı kalkınma yaşayan ülkelerde artan enerji talebine cevap vermek her geçen gün daha zor hale geliyor, enerji açıklarını kapatmak isteyen ülkelerde haliyle yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor, lakin sadece rüzgar ve güneş enerjisi ile değil maliyeti daha düşük olan enerjilerle de ilgilenmek herkesin çıkarına. İşte o enerjilerden biri; Atık madde enerjisi, daha anlaşılır bir dilde ifade edecek olursak çöplerden enerji üretmek.

Dünyada her gün milyonlarca ton atık madde çöp olarak bir kenara atılıyor. Sadece abd’de çöpe giden atıkların 100 bin megawatt enerjiye eşdeğer olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş durumda. Can sıkıcı bir hal alan bu durum yeni geliştirilen teknolojiler ile değişmeye başladı. Devamını Oku…

Yenilenebilir Enerji’de Türkiye’nin yıldızı parlıyor

Bu yazımızda yenilenebilir enerji konusunda ülkemiz yenilenebilir enerji piyasasında yaşanan hareketlenmeyi, yabancı ülkelerin bu konuda Türkiye’de yapmayı planladığı yatırımları ve kendi içimizde yenilenebilir kaynaklara olan yönelimi tartışacağız.

Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye’ye yöneliyor

2013 yılında aldığımız en güzel haberlerden biri Çin’in en büyük güneş enerjisi şirketlerinden biri olan China Sun Enerjinin Çin’den bulunan dev fabrikasından sonra kuracağı en büyük fabrikanın Tuzla’da açılacağını öğrenmek oldu. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarında çok hızlı artışlar yaşanan bir dönemde açıklanan bu karar ülkemiz için de oldukça umut verici bir gelişme. Haber kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 2012 yılı içinde hükümet tarafından açıklanan teşvik paketi Çin’in böyle bir karar almasında oldukça etkili olmuş. Türkiye’ye Avrupa’ya açılan kapı olarak bakan Çin, Tuzla’da açacağı dev güneş paneli üretim tesisi ile hem Avrupa’ya hem de Ortadoğu’ya satışlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Elbette bu durum ülkemiz için de birçok hayra vesile olabilir; öncelikle teknoloji transferinin yaşanması ve güneş enerjisinin yakın süreçte Türkiye’de de ciddi bir sıçrama yapması beklenebilir. Amerikalı bir güneş enerjisi üreticisinin de Şanlıurfa’ya 5 milyar dolarlık güneş tarlası kurmak istediği ile ilgili haberler büyük sıçramanın kapıda olduğunun göstergesi. Devamını Oku…

Güneş enerjisinden elektrik üretmek, Fotovoltaik dönüşüm

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en fazla kullanım amacı elektrik üretimi. Güneş enerjisi her ne kadar evlerde ve ufak çaplı işletmelerde ısı enerjisi üretmek için kullanılsa da dünyada çoğunlukla elektrik üretmek için kullanılmakta. Bu yazıda güneş enerjisinden elektrik üretimi konusuna değineceğiz. PV Hücre, Güneş Pili ve Fotovoltaik dönüşüm hakkında bilgi vereceğiz.

Fotovoltaik panel ve Güneş enerjisi sistemleri

Güneş enerjisinden elektrik üretmek, Fotovoltaik dönüşümGüneş enerjisini en verimli kullanma yöntemi olarak bilinen fotovoltaik dönüşüm özellikle son yıllarda daha tercih edilir hale gelmiştir. Güneşten gelen ışınları doğrudan elektrik enerjisine çevirebilen fotovoltaik paneller PV sistem uygulamaları adıyla da bilinmektedir. PV sistemlerin çalışma prensipleri fotovoltaik dönüşüm ile elde edilen elektrik enerjisini kullanım haline getirmektir. Daha derinlemesine anlatacak olursak, Devamını Oku…

Enerjinin yakın geleceği; Nükleer enerji mi Irak petrolü mü?

Yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar hızla ilerlerken başka bir taraftan da değişik hamleler göze çarpıyor. Rusya ile imzalanan nükleer enerji antlaşmasından sonra 2013 mayıs ayı içerisinde Japonya ile de Sinop nükleer güç santrali için antlaşma imzalandı. Bu yazımızda ülkemizde son 1-2 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler ışığında enerji’de çizilen yolu tartışacağız. Ayrıca Irak’ın kuzeyi ile varılan petrol mutabakatı ve bunun Türkiye’ye sağlayacağı faydalar üzerinde de duracağız.

Yenilenebilir enerji vs Nükleer enerji

Türkiye büyüyen ekonomisinden ve yükselen tüketiminden dolayı enerji talebi yükselerek artan bir ülke, bu durum özellikle ülkemizin yumuşak karnı olarak bilinen cari açığın en büyük sebebi. 2012 yılında enerji için 60 milyar dolara yakın bir para yurt dışına gönderildi, eğer gerekli önlemler alınıp yatırımlar yapılmazsa gelecek yıllarda bu miktar daha da artacak bunun sonucu ise Türkiye için tam bir felaket olabilir. Tüm bu sebepleri göz önünde bulundurursak ülkemizin daha fazla enerji üretmesi gerektiği sonucu Devamını Oku…

Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedefi

Bu yazımızda yapılan açıklamalar, gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar doğrultusunda yenilenebilir enerji sektörünün Türkiye’de ki yakın geleceğini değerlendirileceğiz. Hükümet yetkililerinin ve özel sektörün konuya bakışını inceleyeceğiz.

Yenilenebilir Enerji’de 2025 hedefi %30’u yakalamak

Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefi Son zamanlarda özellikle nükleer enerji antlaşmaları ve kuzey ırak petrol boru hatları gündem de olsa da derinden ilerleyen yenilenebilir enerji mesaisi devam ediyor. Yatırımlar hızlı bir şekilde artarken buna paralel olarak açıklanan hedefler de sektörün daha da büyümesine imkan tanıyor. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek isteyen Türkiye bunun enerji ithalatçısı bir ülke olarak gerçekleşmeyeceğinin farkında. Enerji bakanlığı kendi enerjisini büyük ölçüde kendisi üretebilen ülke olmak için sürekli olarak yeni planlar ortaya koyuyor, açıklanan teşvikler de bu konuda kararlı olunduğu mesajı vermekte. Nükleer enerji antlaşmalarının ardından başlayan tartışmalar Devamını Oku…

Güneş Enerjisi; Yenilenebilir Enerji’nin gözbebeği altın çağında

Dünyanın yaşam kaynağı olan güneş, insanoğlunu hayatta tutan güneş, yaşamın kaynağı olan güneş ve daha birçok şekilde ifade edilebilen güneş hep bizimle olmuştur. Güneş dünyanın ve canlıların enerji kaynağıdır, aslına bakılırsa yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamına yakını güneş merkezlidir. İşte bu yazımızda güneş ve güneş enerjisi hakkında bilgi vereceğiz. Yenilenebilir kaynaklar içinde yeniden güçlenen ve geleceğin hakimi olarak görünen güneş enerjisini tartışmaya başlayalım.

Güneş enerjisi kullanım alanları ve günümüz

Güneş enerjisi ve güneş paneli Temiz enerji denildiğinde akla ilk gelen her zaman güneş enerjisi olmuştur. Yenilenebilir enerji nedir sorusunun cevabı olarak da ilk aklımıza gelen güneştir. Binlerce yıldır dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan güneş hali hazırda bütün canlıların yaşamsal enerji kaynağıdır. Bugünün dünyasının üzerinde çalıştığı konu ise güneş enerjisini ısı ve elektrik enerjisine dönüştürme çabasıdır. 20. yüzyılla itibaren yükselen güneş’den enerji elde etme furyası 1970’li yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan ani yükseliş ile birlikte ivme kazanmış olsa da o günlerde teknolojinin bugünkü ile kıyaslanamayacak noktada olması güneş enerjisi yatırımlarının cılız kalmasına sebep olmuştur. Lakin günümüz dünyasında petrol fiyatları anormal seviyelere çıkmıştır, bunun yanında küresel ısınma denilen felaketin çanları daha sık duyulmaya başlanmıştır. Bu tarz gelişmeler ve daha iyi noktaya gelen teknolojinin de desteği ile özellikle son 10 yılda güneş enerjisi yatırımları müthiş bir artış göstermiş durumda. Devamını Oku…

Yenilenebilir enerji kaynakları petrol’ün yerini alabilir mi?

Okuyacağınız yazıda Yenilenebilir enerji kaynakları hali hazırda dünyada en çok tüketilen ve yenilenemez enerji kaynakları arasında olan petrol’ün yerini alabilir mi alamaz mı, bu ne kadar gerçekçi, yapılan yatırımlar ve koyulan hedefler bize ne söylüyor konusunu tartışacağız.

Küresel Isınma Yenilenebilir Enerji’nin yıldızını parlatıyor

Küresel ısınma dünyayı artan bir hızla tehdit etmeye devam ediyor. Atmosfere salınan karbondioksit miktarı yükselişi her geçen gün katlanarak sürdürüyor. Kyoto protokolü ve benzeri antlaşmalar, verilen sözler pek etkili olmamış gözüküyor. Karbondioksit miktarının ulaştığı oran tehlikeli boyutlara geldi, bu durum dünyanın birçok yerinde hissedilir halde. Artan doğal afetler, normalin üzerinde sıcaklıklar durumun vahametini ortaya koyuyor. Küresel ısınmanın panzehiri olarak adlandırabileceğimiz Yenilenebilir enerjiler bugüne kadar küresel ısınmaya karşı geliştirilen en büyük silahtır desek abartmış sayılmayız. Lakin ülkeler küresel ısınmadan daha çok ceplerinde ki parayla ilgileniyorlar. Devamını Oku…

Yenilenebilir enerji sektöründe ciddi değişimler yaşanıyor

Okuduğunuz makale de enerji piyasalarında ki son gelişmeler değerlendirilecek ve sadece yenilenebilir enerji kaynakları değil, yenilenemez enerji kaynakları ve dünyada ki kullanımları, değişen dengeler ve yenilenebilir enerjinin geleceği ele alınacaktır. Önümüzde ki 5 yıllık sürecin de kısa bir öngörüsünü paylaşılacağız.

Dünya enerji piyasası yeniden şekil alıyor

Yenilenebilir enerji sektöründe ciddi değişimler yaşanıyorHepimiz biliriz dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’dır. Bu durum on yıllardır değişmeyen bir gerçek ve adeta değişmesi akla bile gelmeyen bir kesin doğru’dur. Bugünlerde dünyanın batı yakasından gelen haberler bu doğrunun kesin olmadığını kanıtlar nitelikte. Hali hazırda dünyanın en büyük 3. petrol üreticisi konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri 10 yıl içinde dünyanın 1 numaralı petrol üreticisi konumuna yükselecek ve Arabistan’ın uzun yıllardır elinde tuttuğu bu ünvanı ondan alacak. ABD’nin enerji konusunda başlattığı yeni hamle sadece petrol ile alakalı değil, son zamanlarda gündeme sıkça gelen Kaya Gazı’da açılan yeni üretim tesisleri ve yeni bulunan kaynaklarla her geçen gün daha fazla üretilir hale geldi. Devamını Oku…